Gokart och säkerhet

Dela

Gokart är en fartfylld sport och därför är det viktigt att vissa säkerhetsregler följs så för att din upplevelse ska bli både rolig och trygg. I den här artikeln ska vi därför titta lite närmare på säkerhet vid gokartkörning, vilka regler som gäller samt vilken utrustning som du bör använda. Att köra gokart i Stockholm behöver inte vara så riskfyllt som det låter – så länge reglerna följs.

Regler vid gokartkörning

Svenska bilsportförbundet SBF, riksorganisationen som har hand om gokart har publicerat alla de regler som gäller för sporten karting. Dessa är viktiga att läsa igenom innan starten. Några av de mest centrala reglerna är:

  • För att få köra kart som sport krävs en licens. För att få licens krävs ett godkänt prov och en ansökan till Svenska Bilsportförbunet.
  • För att köra gokart vid en hyrbana krävs ingen licens men på plats finns utbildad personal som håller ordning på banan.
  • Det råder absolut alkoholförbud vid all gokartkörning.
  • Vid gokartkörning är det förbjudet att avsiktligt köra på någon annan.
  • Vid oavsiktlig körning utanför banan måste föraren stanna och vänta tills alla andra kartar kört förbi.
  • Om karten stannar helt och inte fungerar måste föraren lämna bilen och sätta sig själv i säkerhet.

Flaggor – för säkerheten

Vid gokartkörning används ett flaggsystem för att kommunicera med förarna. Det är varje förares ansvar att hålla reda på flaggorna och att följa dem. Nedan presenteras några av de flaggor som används.

Gul flagga

Detta betyder att det finns hinder på banan. För att visa förare bakom att karten saktar ner räcker föraren upp handen. Vid gul flagga råder omkörningsförbud tills start och mål passerats och den gula flaggan är borta

Röd flagga

En röd flagga betyder att tävlingen stannat av tillfälligt. Den kan till exempel bero på att det skett en olycka. Vid röd flagga måste kartarna sakta köra tillbaka till depån.

Grön flagga

Omstart av racet. Bilarna körs sakta fram till start- och mållinjen.

Svart flagga

Föraren har gjort ett fel och måste stanna.

Svartvit flagga

Varning till förare som brutit mot reglerna.

Blå flagga

En annan bil försöker köra om, ge plats.

Svartvitrutig flagga

Racet är slut och alla bilar ska stanna.

Vit flagga

Det finns ett fordon på banan som inte är med i tävlingen, ett tjänstefordon.

Utrustning & bilarnas säkerhet

För att träna gokart krävs en kart och personlig utrustning. Den personliga utrustningen består som minimum av hjälm, overall, handskar och krage. För barn och ungdomar under 18 år får en godkänd hjälm inte väga mer än 250 gram vilket ganska få hjälmar på den svenska marknaden uppnår. Vid köp av begagnad hjälm är det viktigt att vara noggrann och se efter så att inte hjälmen är skadad på något sätt. 

De gokartbilar som finns att hyra brukar vara försedda med en skyddsram för att skydda föraren och förhindra att bilarna kör upp på varandra. Många kartar har också bågar bakom förarens huvud för att skydda mot nackskador vid påkörning bakifrån.

Gokart i Stockholm – spännande och säkert

Att åka gokart i Stockholm är en aktivitet som är rolig, fartfylld och spännande. Så länge alla regler följs och signalerna uppmärksammas av föraren anses det vara en mycket säker sport. För de som vill köra gokart i Stockholm finns flertalet säkra och seriösa klubbar och hyrbanor till förfogande.